Fraflytning
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
21.03.2012
Afgørelsedato
18.02.2013
Dato for offentliggørelse
13.11.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. VI. Huslejenævn §§ 35-44
§ 40
Afgørelsesnummer
407
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-0734