Forbedringer
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
15.05.2012
Afgørelsedato
15.02.2013
Dato for offentliggørelse
08.11.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 27, stk. 1
Afgørelsesnummer
405
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-1263