Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
31.05.2012
Afgørelsedato
18.02.2013
Dato for offentliggørelse
06.11.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
402
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-1349