Vedligeholdelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
15.09.2011
Afgørelsedato
07.09.2012
Dato for offentliggørelse
10.01.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 4. Lejerens indflytning §§ 14-16
§ 16
Afgørelsesnummer
4
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-131957