Lejerens tilsidesættelse af god skik og orden
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Indbringelsesdato
02.05.2013
Afgørelsedato
02.09.2013
Dato for offentliggørelse
29.10.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. XII A. Behandling af sager ved huslejenævnene om lejerens tilsidesættelse af god skik og orden §§ 79-79 c
§ 79 c
Afgørelsesnummer
394
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/9184