Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
11.06.2013
Afgørelsedato
02.09.2013
Dato for offentliggørelse
25.10.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
392
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/11380