Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
02.10.2012
Afgørelsedato
27.05.2013
Dato for offentliggørelse
12.09.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 4. pkt.
Afgørelsesnummer
385
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
12/20577