Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
22.12.2011
Afgørelsedato
23.01.2013
Dato for offentliggørelse
12.09.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
383
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-3301