Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
30.05.2012
Afgørelsedato
14.02.2013
Dato for offentliggørelse
12.09.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. II. Huslejeregulering for beboelseslejligheder
§ 5, stk. 3
Afgørelsesnummer
382
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-1304