Fraflytning
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
16.02.2012
Afgørelsedato
02.10.2012
Dato for offentliggørelse
05.09.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 1. pkt
Afgørelsesnummer
375
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-0417