Fraflytning
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
27.04.2012
Afgørelsedato
23.01.2013
Dato for offentliggørelse
05.09.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 2
Afgørelsesnummer
373
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-1021