Forbedringer
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
17.10.2011
Afgørelsedato
05.02.2013
Dato for offentliggørelse
05.09.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 27, stk. 1
Afgørelsesnummer
367
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-2663