Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
08.06.2012
Afgørelsedato
15.02.2013
Dato for offentliggørelse
05.09.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
365
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-1384