Forbedringer
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
23.01.2012
Afgørelsedato
18.02.2013
Dato for offentliggørelse
05.09.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. X. Forbedringer §§ 58-63
§ 58, stk. 1
Afgørelsesnummer
364
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-0163