Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
14.11.2012
Afgørelsedato
29.04.2013
Dato for offentliggørelse
06.05.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
351
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
12/24477