Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
Aarhus
Kommunenummer
751
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
01.08.2011
Afgørelsedato
17.01.2013
Dato for offentliggørelse
09.04.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 3. Lejefastsættelse og lejeregulering §§ 9-13
§ 10, stk 5
Afgørelsesnummer
350
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
M0/2011/02737