Fraflytning
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
23.05.2012
Afgørelsedato
14.11.2012
Dato for offentliggørelse
09.04.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 1. pkt
Afgørelsesnummer
349
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-1273