Lejerens tilsidesættelse af god skik og orden
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
30.03.2012
Afgørelsedato
19.11.2012
Dato for offentliggørelse
09.04.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. XII A. Behandling af sager ved huslejenævnene om lejerens tilsidesættelse af god skik og orden §§ 79-79 c
§ 79 c
Afgørelsesnummer
348
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-0814