Fraflytning
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
25.05.2012
Afgørelsedato
21.12.2012
Dato for offentliggørelse
09.04.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 2
Afgørelsesnummer
341
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-1282