Forbedringer
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
10.10.2012
Afgørelsedato
07.12.2012
Dato for offentliggørelse
09.04.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 25 a, stk. 2
Afgørelsesnummer
340
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-2430