Forbedringer
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
29.03.2012
Afgørelsedato
01.10.2012
Dato for offentliggørelse
09.04.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 27, stk. 4
Afgørelsesnummer
339
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-0815