Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
26.08.2011
Afgørelsedato
21.12.2012
Dato for offentliggørelse
21.03.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
Afgørelsesnummer
335
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2011-2207