Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
23.05.2012
Afgørelsedato
07.12.2012
Dato for offentliggørelse
19.03.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
323
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-1279