Fraflytning
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
15.12.2011
Afgørelsedato
20.12.2012
Dato for offentliggørelse
19.03.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 2. pkt
Afgørelsesnummer
321
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-3221