Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
10.01.2012
Afgørelsedato
06.12.2012
Dato for offentliggørelse
19.03.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
317
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-0085