Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
16.05.2011
Afgørelsedato
13.11.2012
Dato for offentliggørelse
19.03.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
312
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-72772