Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
09.11.2012
Afgørelsedato
15.02.2013
Dato for offentliggørelse
19.03.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
311
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-2725