Forbedringer
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
31.10.2012
Afgørelsedato
18.02.2013
Dato for offentliggørelse
07.03.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 25 a, stk. 2
Afgørelsesnummer
301
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-2577