Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
27.10.2011
Afgørelsedato
07.03.2012
Dato for offentliggørelse
06.03.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
300
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2011-153974