Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
31.01.2011
Afgørelsedato
17.04.2012
Dato for offentliggørelse
14.11.2012
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
30
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2011-15312