Fraflytning
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
01.05.2012
Afgørelsedato
12.10.2012
Dato for offentliggørelse
08.11.2012
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 2. pkt
Afgørelsesnummer
3
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-67387