Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
25.09.2012
Afgørelsedato
23.01.2013
Dato for offentliggørelse
06.03.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 22, stk. 1
Afgørelsesnummer
297
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-2293