Forbedringer
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
27.09.2012
Afgørelsedato
14.02.2013
Dato for offentliggørelse
06.03.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 25 a, stk. 2
Afgørelsesnummer
296
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-2357