Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
16.10.2012
Afgørelsedato
23.01.2013
Dato for offentliggørelse
06.03.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII B. Udgifter til vand m.v. §§ 46 j-46 q
§ 46 l
Afgørelsesnummer
294
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-2453