Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
23.10.2012
Afgørelsedato
18.12.2012
Dato for offentliggørelse
06.03.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 10. Betaling for varme og vand mv. §§ 52-61
§ 56
Afgørelsesnummer
292
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-2529