Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
30.08.2012
Afgørelsedato
15.11.2012
Dato for offentliggørelse
06.03.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
290
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-2094