Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
28.09.2011
Afgørelsedato
15.05.2012
Dato for offentliggørelse
13.02.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 36, stk. 2
Afgørelsesnummer
281
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-138031