Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
21.11.2011
Afgørelsedato
16.04.2012
Dato for offentliggørelse
14.11.2012
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
28
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2011-166530