Fraflytning
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
30.03.2012
Afgørelsedato
09.09.2012
Dato for offentliggørelse
13.02.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse §§ 24-31
§ 25, stk. 4
Afgørelsesnummer
279
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-51619