Fraflytning
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
24.02.2012
Afgørelsedato
07.06.2012
Dato for offentliggørelse
13.02.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 2. pkt
Afgørelsesnummer
276
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-31441