Vedligeholdelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
03.09.2011
Afgørelsedato
20.02.2012
Dato for offentliggørelse
13.02.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse §§ 24-31
§ 30
Afgørelsesnummer
271
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2011-123439