Fraflytning
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
20.02.2012
Afgørelsedato
27.08.2012
Dato for offentliggørelse
13.02.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 16. Lejerens fraflytning §§ 93-95
§ 94, stk. 2
Afgørelsesnummer
269
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-29404