Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
18.04.2012
Afgørelsedato
13.09.2012
Dato for offentliggørelse
13.02.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 36, stk. 2
Afgørelsesnummer
263
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-59045