Forbedringer
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
10.04.2012
Afgørelsedato
11.09.2012
Dato for offentliggørelse
13.02.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 27, stk. 1
Afgørelsesnummer
260
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-54914