Vedligeholdelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
18.07.2012
Afgørelsedato
12.10.2012
Dato for offentliggørelse
13.02.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 22, stk. 1
Afgørelsesnummer
251
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-106292