Fraflytning
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
22.05.2012
Afgørelsedato
12.10.2012
Dato for offentliggørelse
13.02.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. XV Lejerens fraflytning §§ 97-99 a
§ 98, stk. 2
Afgørelsesnummer
250
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-75719