Fraflytning
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
11.05.2012
Afgørelsedato
12.10.2012
Dato for offentliggørelse
13.02.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 2
Afgørelsesnummer
249
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-71069