Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
18.04.2011
Afgørelsedato
16.04.2012
Dato for offentliggørelse
10.01.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 43, stk. 2
Afgørelsesnummer
215
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2011-56794