Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
17.01.2012
Afgørelsedato
08.03.2012
Dato for offentliggørelse
10.01.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
214
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-10621