Vedligeholdelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
23.04.2012
Afgørelsedato
13.07.2012
Dato for offentliggørelse
09.01.2013
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 4. Lejerens indflytning §§ 14-16
§ 16
Afgørelsesnummer
211
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2012-60870